Вестител БГ АД Новини и събития

28 Nov'14

Важна информация!

Сътрудничество с „Трафик Броудбанд Комюникейшънс” EООД.

 

Уважаеми клиенти,

 

С цел подобряване качеството на услугите и на основание чл. 29.8 от Общите условия и чл. 230, ал. 1 от Закона за електронните съобщения „Вестител БГ” АД ви уведомява, че считано от 01.12.2014г. „Вестител БГ” АД прехвърля своите права и задължения по договори със свои клиенти, по които „Вестител БГ” АД предлага услугите „Интернет” и „Телевизия” по отделно и в пакети, както следва:

 

 1. Интернет достъп:

 1.  
  1. Пакет Старт – 5/40 Mbps

  2. Пакет Стандарт – 10/40 Mbps

  3. Пакет Премиум – 20/50 Mbps

  4. Пакет премиум плюс – 30/60 Mbps

 2. Телевизия:

  1. Пакет ТВ Старт

  2. Пакет ТВ Стандарт

  3. Пакет HD TV

 3. Двойни пакети:

  1. Пакет ТВ Старт + 5/40 Mbps

  2. Пакет ТВ Стандарт + 5/40 Mbps

  3. Пакет ТВ Стандарт + 20/50 Mbps

  4. Пакет ТВ Стандарт + 30/60 Mbps

 

Правоприемник по договорите става „Трафик Броудбанд Комюникейшънс” EООД, с ЕИК 175032130 при Търговския регистър към Агенцията по вписванията, със седалище и адрес на управление: гр.София, бул. „Евлоги Георгиев №55, представлявано от Управителя – Васил Василев.

 

Изменението влиза сила от 01.12.2014г. и намира приложение за всички клиенти на „Вестител БГ” АД, ползващи цитираните услуги.

 

За улеснение могат да се извършват плащания на досегашния адрес, а именно: София, ж.к. Манастирски ливади, ул. Казбек №57 или в търговски центрове на „Трафик Броудбанд Комюникейшънс” EООД.

 

 

За повече информация можете да свържете с нас на тел.: (+359 2) 428 11 26, (+359 2) 428 11 27 или чрез електронна поща: retail_sales@vestitel.bg

 

 

 

 

 

Божидар Игнатов,

Изпълнителен директор

Вестител БГ” АД

 

 


Дата 28.11.2014г.

гр. София

01 Mar'13

Вестител с нов административен офис

Новият административен офис се намира на адрес: бул. "Евлоги Георгиев" 169, София 1504

Прочети цялата статия