Вестител БГ АД Curriculum Vitae

Наименование: Вестител БГ АД

  

Създаване: 2003 г.

  

Собственост: Овергаз - най-голямата българска частна компания в областта на природния газ.

  

Дъщерно дружество: Vestitel Hellas S.A. (Гърция)

  

Дейност

Вестител БГ е лицензиран телеком оператор, който предлага широко портфолио от телекомуникационни услуги за оператори, корпоративни и бизнес клиенти на българския и международния пазар.

Покритие

София, Пловдив, Хасково, Свиленград, ГКПП Капитан-Андреево, Стара Загора, Ямбол, Сливен, Бургас, Варна, Добрич, Шумен, Русе, Велико Търново, Плевен, Монтана, Враца, Ботевград, Перник, Дупница, Кюстендил, ГКПП Гюешево, Благоевград, Петрич, ГКПП Златарево, Кулата, Серес (Гърция), Солун (Гърция).

Професионални успехи

Изгражда и експлоатира собствено международно оптично трасе София-Солун (Гърция)

Търговски марки

Член на следните браншови организации

СЕК - Сдружение за електронни комуникации

http://www.bgsec.org

Екип

Разполага с екип от 24 експерти в областта на телекомуникациите. Поддържа отлични партньорски и колегиални отношения с други оператори в и извън страната.