Вестител БГ АД Фирмена Миси

ВЕСТИТЕЛ

В естител – инфраструктурна компания, доставчик на иновативни корпоративни услуги и специфични
       телекомуникационни решения

E динство в обслужването на клиентите и 24-часова поддръжка на предоставяните услуги

С игурност и стабилност на комуникациите, гарантирани от достъпа до оптична мрежа

Т елекомуникационно разнообразие от услуги, благодарение на широколентовата технология

И новация и поддържане на високо качество на услуги за бизнеса и други телекомуникационни оператори

Т очност, грижа и отговорност към клиентите и стремеж за удовлетворяване на техните нужди

Е фикасност на предлаганите решения, генерирани от екипа професионалисти на компанията

Л оялност, изграждане на взаимно доверие и дългосрочно сътрудничество с нашите клиенти и партньори