IP VNP

IP VPN представлява виртуална частна мрежа, базирана на IP протокол.

Услугата IP VPN е ефективно решение за пренос на данни с гарантирана сигурност между отделни офиси на клиента свързани в единна "виртуална" корпоративна мрежа, достъпа до която е като в локалната мрежа на един единствен офис.

Internet Protocol Virtual Private Network

За кого е подходяща услугата?

  1. Клиенти с няколко офиса в страната, ползващи централизиран достъп до корпоративни ресурси. Бизнес потребители желаещи да изнесат напълно или частично поддръжката на комуникационната си инфраструктура на територията на страната извън компанията.
  2. Компании, предвиждащи интеграция на Глас и Видео по IP, тъй като IP VPN услугата ще им позволи да ги въведат с ниски начални разходи.
Национална Мрежа Вестител

За да получите предложение, съобразно с вашите индивидуални бизнес нужди, свържете се с наш консултант!

Corporate_Sales@Vestitel.bg