Оптичен пренос - рещения за бизнес потребители

Вестител БГ АД предоставя пълна гама от услуги, свързани с пренос на данни между физически отдалечени точки. Избирайки нас за ваш партньор, можете да разчитате на перманентна и надеждна оптична свързаност, независеща от атмосферните влияния.

Оптичният преност ви осигурява функционалност на транспорта, мултиплексинг, контрол и управление, както и висока степен на надежност на оптичните канали - доставяйки сигнал от една до друга точка.

Intercity MAN

до 1 Gbps

Услугата Intercity MAN позволява да се свържат физически отдалечени точки, разположени в различни градове на територията на страната, като преносът се осъществява върху оптичната мрежа на Вестител и осигурява високоскоростна връзка до 1 Gbps за пренос на данни.

City MAN

до 1 Gbps

Услугата е подобна на Intercity MAN, като разликата, е че City MAN се използва за свързване на физически отдалечени точки, но в рамките на един град със скорости до 1 Gbps.

Наети Линии

до STM 16

Цифровата наета линия е резервиран канал даващ възможност за двупосочно предаване на данни между две точки в страната с гарантирана скорост, сигурно и надежно.

Национална Мрежа Вестител

За да получите предложение, съобразно с вашите индивидуални бизнес нужди, свържете се с наш консултант!

Corporate_Sales@Vestitel.bg