User Guides and How To Guides

Ръководство на потребителя за услугата TIVIA - пълна версия Ръководство на потребителя за услугата TIVIA - кратка версия Упътване за свързване на STB устройство модел Моторола VIP 1510 към телевизионен апарат (английски език). Упътване за свързване на STB устройството Моторола VIP 1910 към телевизионен апарат (английски език). Упътване за настройка на PPOE връзка за безжичен рутер Buffalo Wireless-G 125. Упътване за настройка на PPOE връзка и DNS за компютър с ОС Windows XP / Vista Показатели за качеството на обслужване при предоставяне на обществена телефонна услуга през 2010 Показатели за качеството на обслужване при предоставяне на обществена телефонна услуга през 2009 Техн. изисквания към интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на "Вестител БГ"АД. Показатели за качеството на обслужване при предоставяне на телефонна услуга през 2012г. Показатели за качеството на обслужване при предоставяне на телефонна услуга през 2013г. Показатели за качеството на обслужване при предоставяне на телефонна услуга през 2014г.