Често задавани въпроси- Помощни материали

Упътване за настройка на PPOE връзка за безжичен рутер Buffalo Wireless-G 125. Упътване за настройка на PPOE връзка и DNS за компютър с ОС Windows XP / Vista Техн. изисквания към интерфейсите за свързване на крайни устройства към мрежата на "Вестител БГ"АД. Параметри за качество на предоставяните услуги през 2016 г. Параметри за качество на предоставяните услуги през 2017 г. Параметри за качество на предоставяните услуги през 2018 г.