Преносимост на номерата

Преносимостта на номерата ви дава възможност да смените оператора, който ви предоставя фиксирана телефонна услуга и да запазите номера, който ползвате в момента.

Какво трябва да направите, за да пренесете номера си в мрежата на Вестител?

Единствено да посетите Вестител, и да подадете заявление за преместване на номера в нашата мрежа, като изберете дали да използвате самостоятелна или пакетна услуга.

След деня на пренасянето, ще продължите да използвате стария си телефонен номер, през мрежата и тарифните планове на Вестител.

Какви са ползите от пренасянето на вашия фиксиран номер към мрежата на Вестител?

Още Информация

Всички изисквания и условия за промяна на доставчика на фиксирана телефонна услуга ще намерите в Общите условия. Запознайте се с тях преди да подадете заявлението за пренасяне.

Вестител ви информира за пренесен от мрежата си географски номер чрез звуков сигнал, който е с продължителност 3 (три) секунди, за което няма да бъдете таксувани.

Чуйте сигнала