Dark Fiber

Услугата "Dark Fiber" представлява възможност за наемане на едно или няколко оптични влакна, част от оптичната мрежа на Вестител БГ.

Услугата е подходяща за компаниите, които желаят сами да организират преноса си и да имат по-голям контрол върху преносната среда.

Вестител БГ предлага и възможност за наемане на оптични влакна по международната линия София - Солун.

За да получите подробна информация и конкретно предложение моля изпратете Вашето запитване до:
Отдел Продажби на едро: тел.: (+359 2) 428 1132, моб.: (+359) 0882 174 180

Оптична Мрежа на Вестител БГ

Виж карта с покритие на мрежата

За да получите предложение, съобразно с вашите индивидуални бизнес нужди, свържете се с наш консултант!

sales@vestitel.bg