Канална мрежа

Услугата "Канална мрежа" представлява отдаване под наем на канал от селищната канална мрежа на ВЕСТИТЕЛ БГ.

Услугата се предлага на територията на цялата страна в населените места, където ВЕСТИТЕЛ БГ притежава селищна канална мрежа.

Текущо, градовете в които Вестител предлага канална мрежа под наем са: Варна, Бургас, Русе, Велико Търново и София.

За да получите предложение, съобразно с вашите индивидуални бизнес нужди, свържете се с наш консултант!

sales@vestitel.bg