Оптичен пренос и IP Транзит

решения за ОператориВестител БГ АД предоставя пълна гама от услуги, свързани с пренос на данни между физически отдалечени точки. Избирайки нас за ваш партньор, можете да разчитате на перманентна и надеждна оптична вързаност, независеща от атмосферните влияния.

Оптичният преност ви осигурява функционалност на транспорта, мултиплексинг, контрол и управление, както и висока степен на надежност на оптичните канали - доставяйки сигнал от една до друга точка.

Intercity MAN

Услугата Intercity MAN позволява да се свържат физически отдалечени точки, разположени в различни градове на територията на страната, като преносът се осъществява върху оптичната мрежа на Вестител и осигурява високоскоростна връзка до 1 Gbps за пренос на данни.

City MAN

Услугата е подобна на Intercity MAN, като разликата, е че City MAN се използва за свързване на физически отдалечени точки, но в рамките на един град със скорости до 1 Gbps.

Наети Линии

Цифровата наета линия е резервиран канал даващ възможност за двупосочно предаване на данни между две точки в страната с гарантирана скорост, сигурно и надежно.

IP Транзит

Вестител БГ предлага Интернет услуги с гарантирани капацитети; Интернет базирани услуги; Услуги в качеството си на LIR.

Оптична Мрежа на Вестител БГ

Виж карта с покритие на мрежата

За да получите предложение, съобразно с вашите индивидуални бизнес нужди, свържете се с наш консултант!

sales@vestitel.bg